Pågående projekt

Hösten 2009 slöt Mittaus AB avtal med Banverkets Leveransdivision för uppdraget Förvaltning av stomnät och sakkunnig i frågor som rör mätningsteknik. Mittaus AB kommer att inventera befintliga stomnät och upprätta handlingsplaner för komplettering och nyetablering. Vi kommer även att granska mätningsprojekt och medverka vid Banverkets upphandling av stomnät- och övriga mätningsprojekt. Mittaus AB har dessutom till uppgift att medverka till en enhetlig struktur på stomnät inom förvaltningsområdet och övriga delar av Banverket. Till vår hjälp har vi Tellur AB från Göteborg.


Mittaus AB kommer att slutföra uppdraget som mätningsansvarig och mätningsledare för Projekt Ådalsbanan. Projektet ska vara klart hösten 2011.

Projekt Ådalsbanan är ett av Sveriges största järnvägsprojekt och består dels av upprustning av dagens järnväg, men också byggnation av två nya järnvägssträckor där den gamla banan är för dålig. Järnvägen byggs mellan Sundsvall och Långsele och är 18 mil lång. Vid Ångermanälven, norr om  Nyland, ansluter Ådalsbanan till Bothinabanan. Tillsammans med Ostkustbanan bildar dessa båda en sammanhängande kustjärnväg som ska underlätta för person- och godstransporter.


Vid Ådalsbanan utför MiTTAUS AB bland annat mätledning, mängdreglering, kontrollmätningar, stommätningar, projekteringsmätningar och stommnätsberäkningar kontrollberäkningar åt beställaren Banverket Investering.

Läs mer om Ådalsbanan.
Ådalsbanan - Banverkets information
Film om Ådalsbanan - Härnösands kommuns information