Referensobjekt

Nytt avtal år 2009. Förvaltning av stomnät och sakkunnig mätningsteknik: Inventera befintliga stomnät och upprätta handlingsplaner för komplettering och nyetablering. Granskning av mätningsprojekt. Medverka i upphandling av stomnät- och övriga mätningsprojekt. Medverka till en enhetlig struktur på stomnät inom förvaltningsområdet och övriga delar av Banverket.

Uppdragsgivare: Banverket Leveransdivisionen.


Projekt Ådalsbanan: Mätningsansvarig och mätningsledare. Projektet avslutas år 2011.
Uppdragsgivare: Projektenheten Banverket Mellersta Banregionen / Banverket Investering.

Ramavtal med Banverket Mellersta Banregionen: Granskning av geodetiska mätningsuppdrag samt uppdatering av förvaltningsdata.

Gruvöns Bruk Grums: Inmätning, utsättning samt projektering av ny växel.
Uppdragsgivare: Tågåkeriet i Bergslagen AB.

Midjan Göteborgs central: Utsättning, inmätning kontrollmätning av spår och växlar.
Uppdragsgivare: Banverkets Industridivision.

Triangelspåret Olskroken Göteborg: Utsättning spår och växlar.
Uppdragsgivare: Banverkets Industridivision.

Skymossen Hallsberg: Inmätning för projektering av nytt växelläge samt nymätning av stomnät.
Uppdragsgivare: ÅF Infrastruktur Borlänge.

Inlandsbanan Sjöänden: Inmätning av kurvor och projektering av kurvrättning.
Uppdragsgivare: Tekniska förvaltningen, Kristinehamns kommun.

Valåsen sågverk: Nytt rundgångspår, etablering stomnät, detaljinmätning av spår, spåranläggningar och inmätning av terräng. Projektering av nytt rundgångspår.
Uppdragsgivare: Banverkets banområde, Karlstad.

Tunnelprojektet Södra Länken SL 37: Mätskiftledare för utsättningsorganisation samt utsättning, inmätning, relationsinmätning och dokumentation av relationshandling.
Uppdragsgivare: Dioptra AB, underkonsult för SL37, för konsortiet PEAB/Swerock.

Nykroppa: Nytt triangelspår.vid bandel 364 och 326. Utsättning, inmätning, komplettering stomnät och relationshandling åt Swedish Rail Systems.
Uppdragsgivare: Banverket/Banregion Väst.

Ny Tågverkstad Tågåkeriet Kristinehamn: Nya spåranslutningar till verkstaden samt inmätning och projektering av spår och växlar.
Uppdragsgivare: Tågåkeriet i Bergslagen.

Edsbjörke: Ny plattform vid bandel 661. Inmätning, beräkning, projektering samt ny spårgeometri för plattformen.
Uppdragsgivare: Banverkets banområde, Karlstad.

Välsviken: Ny plattform vid bandel 383. Inmätning av spår och beräkning av ny spårgeometri förbi ny plattform.
Uppdragsgivare: Scandiaconsult, Karlstad.

Bofors BG: Ny spåranslutning mot Valåsen sågverk. Etablering av stomnät, detaljinmätning av spår, spåranläggningar och terräng. Projektering av ny spåranslutning mot Valåsen.
Uppdragsgivare: Banverkets banområde, Karlstad.