Om företaget

MiTTAUS AB är ett konsultföretag som utför mätningsuppdrag inom järnvägar, vägar, bygg- och anläggning, broar, hus, industribyggnader m.m. Företagets specialisering är mätning inom järnvägsprojekt, men vi åtar oss gärna andra uppdrag.

Utrustning
Vi arbetar med den senaste tekniken när det gäller mätinstrument och datahantering från Leica Geosystems. Leicas totalstation TS 30 ger större noggrannhet, och med Lecia Viva GNSS&TPS system kan vi erbjuda större flexibilitet när vi utför mätningsuppdrag. Dessutom arbetar vi med Lecias 1201 totalstationer, DNA 03 avvägningsinstrument och 1200 GPS-utrustningar. De programvaror vi använder oss av är bland annat SBG Geo, Chaos Systems TopoCad, Geosecma samt Ambergs TMS-program.

Organisation och kompetens
För din skull utbildar vi vår personal flera gånger per år för att vår kompetens alltid ska ligga på topp. Det är en självklarhet för att kunna erbjuda dig bästa möjliga resultat. Våra medarbetare har goda kunskaper och en bred kompetens inom mätningar och beräkningar, speciellt inom järnvägssektorn. Noggrannhet och kvalitet i det vi levererar till dig som kund är grunden för vårt arbete.


Säkerhetsutbildning inom järnväg
Alla våra anställda har säkerhetsutbildning enligt Banverkets krav, och har genomgått skydds- och säkerhetsledarutbildning samt är utbildade tillsyningsmän, kategori A.